Thai food craftsmen

หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ประจำปี 2562

หลักสูตรการฝึกอบรมช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง ประจำปี 2562

สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา ( Thai Education & Culture Center) ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตร”ช่างฝีมืออาหารไทย 90 ชั่วโมง” โดยผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อและจัดการวัตถุดิบ การชั่ง ตวง วัด ความรู้พื้นฐานอาหารไทยการคำนวณต้นทุนและราคาอาหาร หลักการสุขาภิบาล การจัดการด้านธุรกิจร้านอาหาร การจัดตกแต่งอาหารและเทคนิคการประกอบอาหาร โดยผู้ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับหนังสือรับรอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ 1

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

● สัญชาติไทย และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
● จบการศึกษาขั้นต่ำภาคบังคับ ชั้นประถมศึกษาปีที่6
● สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
● มีสุขภาพแข็งแรง ร่างกายสมบูรณ์ ไม่เคยมีประวัติการผ่าตัดที่เป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรมและไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงที่อาจแพร่เชื้อโรคต่อผู้อื่น

โครงสร้างหลักสูตรการอบรม

จำนวนเวลาที่เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 90 ชั่วโมง โดยมีสัดส่วนของการอบรมดังนี้ ภาคทฤษฎี จำนวน 36 ชั่วโมง และภาคปฎิบัติ จำนวน 54 ชั่วโมง
*เนื้อหาวิชาอบรม

 • 1) หลักการประกอบอาหาร1-2
 • 2) การจัดธุรกิจร้านอาหาร
 • 3) การคำนวณต้นทุนและกำหนดราคาขาย
 • 4) ความรู้พื้นฐานอาหารไทย1-2
 • 5) แกะสลัก1-2
 • 6) ต้มข่าไก่
 • 7) ผัดซีอิ๊ว
 • 8) ต้มยำกุ้ง
 • 9) ผัดไทย
 • 10) ผัดกะเพราไก่
 • 11) ส้มตำ
 • 12) แกงเขียวหวานไก่
 • 13) ยำปลาทูน่า
 • 14) ยำวุ้นเส้น
 • 15) ไก่ผัดเม็ดมะม่วง
 • 16) ปลาราดพริก
 • 17) แกงเลียง
 • 18) ปลาเปรี้ยวหวาน
 • 19) ห่อหมก
 • 20) พะแนงหมู
 • 21) ยำหมูย่าง
 • 22) แกงกะหรี่ไก่
 • 23) สังขยาฟักทอง
 • 24) มัสมั่นไก่
 • 25) กระทงทอง
 • 26) ปอเปี๊ยะทอด
 • 27) ข้าวตังหน้าตั้ง
 • 28) ล่าเตียง
 • 29) บัวลอยเผือก
 • 30) ทับทิมกรอบ
 • 31) สาคูเปียก
 • 32) มันต้มน้ำตาล
 • 33) หมี่กรอบ
 • 34) ขนมกล้วยหอม

การประเมินผลการทดสอบ

● ภาคทฤษฎี 60 ข้อ(100 คะแนน)
● ภาคปฏิบัติ จำนวน 3 ชั่วโมง (100 คะแนน)
● หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
- สอบผ่านภาคทฤษฎี ร้อยละ 75
- สอบผ่านภาคปฏิบัติ ร้อยละ 75
● ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารัการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 80

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระหว่างวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน – วันเสาร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ.2562 ( จำนวน 13 วัน)

หลักฐานประกอบการสมัคร

1) รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย
3) สำเนาหนังสือเดินทาง
4) วุฒิบัตรการศึกษา/อบรม(หากเคยอบรมมาก่อน)
5) สำเนาบัตรประจำตัวต่างด้าวหรือบัตรแสดงถิ่นพำนักสำหรับคนต่างด้าวของทางการญี่ปุ่น

จำนวนผู้รับสมัคร

จำนวน 20 คน

อัตราค่าอบรม

ค่าเข้ารับการอบรม ปกติ 180,000 เยน ลดพิเศษ เหลือ 120,000 เยน
* ราคานี้รวมค่าวัตถุดิบในการเรียน เอกสารประกอบการอบรมและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ระหว่างการอบรม มีดแกะสลัก และค่าชุดปฏิบัติการอาหาร(เสื้อ หมวก และผ้ากันเปื้อน)

การชำระค่าอบรม

ชำระเงินก่อนเข้าอบรม 7 วัน โดยท่านสามารถเลือกวิธีการชำระด้วยวิธีดังนี้
● ชำระเงินสดที่สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา
● ชำระโดยการโอนเข้าบัญชี

Bank Information :
RESONA BANK Kinshicyo Branch (Branch Number 315)
Account Information :
Thai Education & Culture Center (TAIKYOIKUBUNKASENTA)
Account Number :
(Ventilation Account) 0011645

หมายเหตุ
* หากท่านชำระเงินโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร กรุณาส่งหลักฐานการชำระเงินได้ทาง E-mail หรือโทรสาร พร้อมเขียนชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
*ทางสถาบันฯขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการฝึกอบรม หากจำนวนผู้เข้าอบรมไม่ถึง 10 ท่าน

สถานที่จัดการอบรม

สถาบันวัฒนธรรมไทยศึกษา เลขที่ 1-11-9 Kotobashi, Sumida-ku, Tokyo
130-0022 หมายเลขโทรศัพท์ 03-3634-9993 หมายเลขโทรสาร 03-5625-9910

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครทางเว็บไซต์ของสถาบัน หรือขอรับใบสมัครได้ที่สถาบันฯ โดยท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ทาง E-mail โทรสาร หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สถาบัน ตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2562
ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้โดยตรงที่ คุณบุศยรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 03-3634-9993 หรือทาง E-mail : boodsayarin.thaitec@gmail.com ในเวลาทำการ ตั้งแต่วันอังคาร–วันอาทิตย์ เวลา 11.00 – 17.00 น. (เว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

お問い合わせ

お気軽にお問い合わせ・ご相談ください!

お電話でのお問い合わせ

(下記の番号をタッチしてお電話できます) 03-3634-9993
受付時間 11:00~17:00(月曜/祝日は除く)

メールフォームでのお問い合わせ

お問い合わせフォーム

タイ教育・文化センター
タイ語教室/タイ料理教室/カービング教室